top of page

KONSULTTITOIMISTO KOLONA OY

Kolona on sisäilmaongelmakohteisiin erikoistunut konsulttitoimisto.

Päätoimialueena on Uusimaa.

Asiakkaitamme ovat suuret kiinteistöt kuin myös

pienemmätkin asunto osakeyhtiöt ja yksityishenkilöt.

Palveluihimme kuuluvat:

- Tutkimukset

- Suunnittelu

- Rakennuttaminen

- Valvonta

Kolonassa on yhteensä yli 50 vuotta kokemusta korjausrakentamisen alalta.

 

VTT:n henkilösertifikaatit 

Rakennusterveysasiantuntija

Rakenteiden kosteuden mittaaja


FISE pätevyydet

Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan kosteusvaurion korjaussuunnittelija 

Talonrakennustyön paikallisvalvoja

A-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija

AA-vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelija

V+ -vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija

Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelija, uudisrakentaminen

Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelija, korjausrakentaminen

HTT-Tavarantarkastukset

3.1.2 Kaivu- ja täyttötyöt, salaojatyöt

3.3 Rakennustekniikka

3.6 Sisäilmaselvitykset ja rakenteiden kuntotutkimukset

3.6.4 rakenteiden mikrobitutkimukset

3.6.5 Rakenteiden kosteusmittaukset ja rakennusfysikaalinen toiminta

3.7 Kiinteistöjen kuntotarkastukset

New York City

TUTKIMUKSET

Usein kohteissa tehtäviin tutkimuksiin sisältyy useampi alla mainituista tutkimuksista, jotta kohteen kunnosta saadaan mahdollisimmin kattava käsitys.

SISÄILMAONGELMIEN SELVITYKSET

Epäillyn tai koetun sisäilmaongelman aiheuttajan paikantaminen.

KUNTOTUTKIMUS

Kuntotutkimus on yleensä tietyn rajatun rakenneosan tai järjestelmän tarkempi tutkimus, jossa sen kunto selvitetään.

RAKENNEAVAUKSET JA -SELVITYKSET

Rakenneavaukset ja -selvitykset ovat yleensä osa sisäilmaongelman selvityksiä ja kuntotutkimuksia, mutta niitä tehdään myös lähes poikkeuksetta myös korjaussuunnittelua varten.

ILMAVUOTOKARTOITUS

Ilmavuotokartoituksen tarkoituksena on selvittää rakenteissa olevat ilmavuotokohdat. Rakenteista siirtyy ilmavuotojen mukana epäpuhtauksia kuten villakuituja, mikrobien itiöitä, rihmastoa ja aineenvaihduntatuotteita sekä radonia ja mahdollisesti myös haitta-aineita sisäilmaan. Ilmavuotokartoitukset tehdään joko merkkisavun tai merkkianeen avulla. Etenkin merkkiaineen avulla tehtävää ilmavuotokartoitusta käytetään korjaushankkeissa laadunvarmistukseen.

NÄYTTEENOTTO

Näytteenotto on usein olennainen osa sisäilmaongelman selvityksiä ja kuntotutkimuksia. Rakenteista, niiden pinnoilta ja osin myös sisäilmasta voidaan ottaa näytteitä mikrobi-, VOC-, asbesti- ja muita haitta-ainenäytteitä. Näytteenoton tarkoituksena on joko vahvistaa tai pois sulkea epäilty vaurio tai mahdollisen haitta-aineen esiintyminen materiaalissa. 

KOSTEUSMITTAUS JA KOSTEUSKARTOITUS

Kosteusmittausten tarkoituksena on selvittää voiko rakenteen pinnoittaa tai onko rakenteessa liiallista kosteutta, joka voi aiheuttaa rakenteisiin mikrobivaurioita. Kosteuskartoitus on yleensä pintapuolinen pintoja rikkomaton menetelmä, jossa vertaillaan samasta rakenteesta saatuja arvoja toisiinsa tai rajataan kostuneita alueita.

LÄMPÖKUVAUS

Lämpökuvauksen avulla selvitetään rakenteissa olevia ilma- ja lämpövuotokohtia. Lämpökuvaus on yksi rakentamisen laadunvarmistusmenetelmistä. Lämpökuvauksella voidaan siis paikallistaa tiiveys- ja eristepuutteita rakenteissa, myös pahoin kostuneet rakenteet on mahdollista paikantaa lämpökameran avulla. Lisäksi lämpökameralla voidaan paikantaan esimerkiksi lattian sisällä kulkevat lattialämmitysputket ja -kaapelit.

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

Kartoituksen tarkoituksena on selvittää toimenpiteiden alaistan rakenteiden haitta-aineet, jotta niiden purkutyö voidaan tehdä asianmukaisesti.  Kartoitus on lakisääteisesti tehtävä ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin. 

SUUNNITTELU

KORJAUSSUUNNITTELU

Onnistuneen korjaussuunnittelun pohjana on oltava riittävän kattavat kuntotutkimukset.

Kosteusvaurioita voi tulla esimerkiksi taloteknisten järjestelmien tai vesikaton vuodoista. Aina kosteusvaurio ei kuitenkaan johdu vesivuodoista, vaan vaurioita voi syntyä pitkällä aikavälillä rakennusfysikaaliselta kannalta arvioituna huonosti toimiviin rakenteisiin.  Yleisiä huonosti toimivia rakenteita ovat mm. valesokkeli, maanpaineseinän tai maanvaraisen alapohjalaatan pintaan tehty puukoolaus lämmöneristeineen sekä alapohjalaatan sisään rakennettu väliseinän alaohjauspuu. Näissä rakenteissa rakenteen kosteudensietokyky helposti ylittyy, jolloin voi syntyä mikrobikasvustoa aiheuttamaan sisäilmahaittaa tai lahovaurioita jotka aiheuttavat kantavuusongelmia. Kosteusvaurion korjaussuunnittelu edellyttää erityisosaamista ettei tilannetta huononneta entisestään väärillä korjausratkaisuilla.

TILAJÄRJESTELYIDEN MUUTOSSUUNNITELMA

Suunnitteluosaamisemme kattaa myös esim. muutostöissä kantaviin rakenteisiin kohdistuvien toimenpiteiden edellyttämät suunnitelmat.

RAKENTEELLINEN TURVALLISUUSTARKASTUS

Rakenteellisessa turvallisuustarkastuksessa keskitytään kantavien rakenteiden kuormankantokyvyn arviointiin normaaleissa käyttötilanteissa sekä onnettomuustilanteissa. Tarkastuksessa arvioidaan rakennesuunnittelussa tehtyjen ratkaisujen riittävyyttä ja toteutuksen onnistumista. Rakenteiden kuntoon vaikuttavat suunnittelun ja toteutuksen lisäksi rakenteiden huoltaminen sekä käyttäminen. Julkisissa rakennuksissa on hyvä tarkastaa myös ihmisten kulkualueilla olevat kevyet rakenteet kuten väliseinät, kaiteet ja alakatot ripustuksineen. Kaikki suuretkaan rakennukset eivät kuulu lakimääräisen tarkastusveloitteen piiriin. Mikäli et ole varma tarkastuksen pakollisuudesta pyydä tarvearviointi.

 

 

Rakenneavaus
Asbestikartoitus
Lämpökuvaus
Kosteusmittaus
Hometutkimus homenäyte
Kuntotutkimus
Korjaussuunnittelu
Korjaussuunnittelija
Korjaussuunnittelija
Korjaussuunnitelma
Ilmavuoto
Ilmamäärämittaus
Merkkiainetutkimus
Asbestikartoitus

LÄHETÄ KYSELY TAI TARJOUSPYYNTÖ
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. 

Konsulttitoimisto Kolona Oy

Y: 2818734-8
info@kolona.fi

YHTEYSTIEDOT

TUTKIMUKSET

Jani Kallio

0400 883 308

SUUNNITTELU

Tomi Laitinen

050 527 6974

RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA

Ari Laamanen

0400 502 771

Sähköpostisoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kolona.fi


 

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Valvonta valvoja
Laadunvarmistus

RAKENNUTTAMINEN, PROJEKTINJOHTO JA VALVONTA

Rekennuttajakonsultti on tilaajan edunvalvoja rakennushankkeessa. Rakennuttaminen käynnistyy yleensä tarveselvityksellä, jossa arvioidaan mahdollisesti eri korjausvaihtoehtoja ja esitellään niitä tilaajalle. Tarveselvityksen jälkeen edetään hankesuunnitteluun, jossa määritetään hankkeen ajankohtaa ja kustannuksia.  Kun toteutusta aletaan suunnittelemaan, tehdään tarvittavat suunnitelmat, työselostukset sekä tarjous- ja sopimusasiakirjat, joiden avulla kilpailutus saadaan hoidettua.

Varsinaisen rakentamisvaiheen aikana  valvotaan, että työ etenee sovitussa aikataulussa tehtyjen suunnitelmien ja sopimusten mukaisesti.

Lähetys onnistui, kiitos yhteydenotostasi.

bottom of page